Производство на дискови и барабанни спирачни накладки за леки и тежкотоварни автомобили

Фирма ТРИБОСТОП

Трибостоп ООД е създадена през 1995г. и произвежда фрикционни материали и изделия от тях. Качеството на произвежданата продукция отговаря на БДС. Разполагаме със собствена лаборатория за извършване на контролни изпитания както на редовното производство, така и при разработването на технологии за нови видове фрикционни материали.

Възстановяване на дискови и барабанни накладки за леки лекотоварни и товарни автомобили