0888 419938; 0879 403863; 076/670150 tribostopltd@abv.bg

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАРАБАННИ НАКЛАДКИ

Възстановяване на барабанни накладки за всякакъв вид леки, лекотоварни автомобили, мотоциклети и др.