ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАРАБАННИ НАКЛАДКИ

Възстановяване на барабанни накладки за всякакъв вид леки, лекотоварни автомобили, мотоциклети и др.