0888 419938; 0879 403863; 076/670150 tribostopltd@abv.bg

Коване на керамични съединители

Фирмата предлага коване на керамични съединители за трактори камиони и спортни автомобили и всякакви съоръжения.