0879 403863; 0888 419938; 076/670150 tribostopltd@abv.bg

КОВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛИ

Фирмата извършва възстановяване на фрикционната /феродова/ част на амбреажния диск.